(Kor)sanger, kan du genkende dig selv?

Hvert kor har sin identitet. Der er jazz-kor og KOL-kor og babysalmesang og gospelkor og ollekollekor og aftenskolekor og kammerkor. Nogle kor mødes tit og har mange koncerter og events, nogle kor mødes en gang imellem. Der er traditionelle kor og nytænkende/alternative kor. Nogle kor har høje krav om mødedisciplin, sang-teknik og forberedelse og andre er uforpligtende og lettilgængelige. Ens for nærmest alle kor er glæden ved at synge. Glæden ved at synge sammen og dele musikken.

Det kræver ofte forberedelse og selvindsigt at finde det helt rigtige kor. Der, hvor du passer godt ind og bliver mødt med dine ønsker, forventninger og krav.

Så hvilken slags kor er Danmarks Rytmiske Online kor? Og er det koret til dig?

Du savner et fysisk, psykisk og mentalt åndehul, hvor du bare kan synge?

Måske er du nervøs for og ængstelig over de konstant ændrede regler til korsang og tidens slingrekurs?

Du skal passe på dit bagland. Måske har du nogen tæt på, der holder dig hjemme af sundhedsmæssige årsager?

Måske har du en travl og presset hverdag og længes efter at blive tanket op af endorfiner (som er det lykke-hormon, vi udskiller, når vi synger).

Hvis du kan genkende dig selv i det, kan DROK give dig et musikalsk humørløft, så det er trygt for dig at synge i kor.

Måske er der små børn, der skal puttes og madpakker, der skal smøres?

Måske har du selv en sygdom eller forhindring (migræne, tinnitus, svingende energi-niveau, eller andet),
der besværliggør at møde fysisk op til fritidsaktiviteter?

Måske har du skiftende arbejdstider, så du ikke kan binde dig til fritidsaktiviteter med kørsel og mødepligt?

Måske har du brug for fleksibilitet, med mulighed for at gå til og fra, genhøre eller tage kor-øvning i mindre bidder, når det passer dig?

Hvis du kan genkende dig selv i det, kan DROK blive dit fleksible kor, der passer ind i dit liv, når det passer dig.


Du ønsker faglighed og et musikalsk niveau, der passer til dig. Måske trænger du til at få udvidet din sangtekniske værktøjskasse?

Ønsker du at udfordre din stemme og udvikle dit register?

Måske er du erfaren og ønsker at blive endnu stærkere og sikrere korsanger?

Måske har du aldrig sunget i kor før, men længes efter at prøve og lære det i trygge rammer i dit eget tempo?

Hvis du kan genkende dig selv i det, vil DROK blive et spændende og udfordrende sted for dig at lære – eller lære mere.

Du længes efter at være del af noget, der er større end dig selv. Ikke bare en enkelt aften om ugen?

Du ønsker adgang til et aktivt netværk af korvenner, når du har tid og lyst?

Du ønsker virtuelle sidekammerater, der interesserer sig for hinanden, sender smiley’er og opmuntrende likes eller kommentarer?

Du bliver del af et fællesskab på tværs af landet, af alder, af sociale baggrunde, hvor vi alle bare er mennesker!

Hvis du kan genkende dig selv i det, er DROK er et levende online fællesskab til dig, med venner, du ikke vidste, du havde.

TILMELDING ER ÅBEN NU på DROK.DK

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.